Koulutukset

Olemme tehneet viime vuosina laajasti koulutuksia mm. seuraavista teemoista:

Lisäksi olemme tehneet erityisesti kirjastoille suunnattuja koulutuksia.

Alla esimerkkejä toteuttamistamme koulutuksista. Kysy rohkeasti koulutusta myös muista teemoista!

Joissakin koulutuksista on ”lue lisää” -linkki, joka vie asiakkaidemme koulutuksista netissä julkaisemiin teksteihin tai arvioihin.

Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen

Aktivoivat opetusmenetelmät – yliopistopedagogiikan asiantuntijavalmiudet –moduuli

Erilaisia opetusmenetelmiä opetuksen monipuolistamiseen ja eriyttämiseen

Erilaisia toiminnallisia opetusmenetelmiä ja työtapoja

Introduction to the Finnish Education

Kouluttajakoulutus

Luovat ryhmätyömenetelmät

Opetuksen kehittämispäivä journalistiikan opettajille

Opetusmenetelmät ajan tasalle

Opetusmenetelmien monipuolistaminen oppimisen tukena

Opetusviestintä osana opetuksen kehittämistä

Opiskelijalähtöiset opetusmenetelmät

Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä – lue lisää täältä ja täältä

Oppimisen tukeminen ongelmaperustaisessa opetuksessa

Productive learning – työvaltaisen oppimisen ideoita maailmalta

Promoting Learning – The Finnish Way

Ryhmäyttämisen merkitys oppimiselle sekä erilaisia ryhmäyttämisen tapoja

Toiminnallisia opetusmenetelmiä opetuksen monipuolistamiseen ja eriyttämiseen

Toiminnalliset opetusmenetelmät

Toiminnalliset opetusmenetelmät yrittäjyyskasvatuksessa

Toiminnalliset menetelmät opetuksen monipuolistajina

Toiminnalliset työskentelytavat

Tunnetaitojen perusteita

Tutkiva oppiminen

Tutkiva oppiminen perusopetuksessa

Tutkiva oppiminen lukio-opetuksessa

Tutkiva oppiminen ja työelämäyhteistyö: esimerkkejä ja toiminnallisia menetelmiä tutkivan oppimisen soveltamiseen

Uusi opettajuus ja yhteistoiminallinen oppiminen

Vuorovaikutteiset opetusmenetelmät

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittäminen

Yhteistoiminnallinen oppiminen – uusia mahdollisuuksia opetukseen

Yhteistoiminnalliset pelit, leikit ja harjoitukset

Yhteistoiminnalliset työskentelytavat

Yhdessä yrittäen hyvä tulee, työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen lukiossa

Yhdessä yrittäen hyvä tulee, yhteisöllisen oppimisen palapeli

Työyhteisön ja johtamisen kehittäminen

Ajankäytön hallintaa yksin ja yhteistoiminnallisesti -ajanhallintakoulutus

Asiakkaan kohtaaminen

CV- ja biografiapaja – asiantuntijuuden ja osaamisen osoittaminen

Esimiesvalmennus

Eväitä työhyvinvointiin ja jaksamiseen opetusalalla

Horisontti kohti tulevaisuuden tavoitteita

Innolla osaamista kehittämään! – Osallistava ja strategialähtöinen osaamisen johtaminen oppilaitoksessa

Kiireestä leppoisaa tehokkuuteen ajanhallintakoulutus

Mentorointiohjelmat, lue lisää täältä, s. 10-11

Osallistavia työtapoja työyhteisöön

Strategiasta johdettu osaamisen kehittäminen

Tempo – Osaava työpaikkakouluttaja, lue lisää täältä

Tietohallinnon kehityspäivä

Työhyvinvointipäivä

Työssäoppiminen ja osaamisen kehittäminen

Valmentava johtaminen

Voimia reppuun – välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen

Yhteistoiminnallinen ja osallistava kokous

 

Yhteistoiminnallisuuden kehittäminen

Oppia ikä kaikki -hankkeen kehittämispäivä

Kaikki pelaa – toimivasta vuorovaikutuksesta voimavaroja työhön

Yhteistoiminnallisella työskentelyllä tuloksiin

Tulevaisuusverstas: koulun toimintakulttuurin kehittäminen

Työyhteisön yhteistoiminnallisuuden kehittäminen

Yhdessä hyvä tulee – työyhteisötaidot työyhteisön toimivuuden edistäjinä

Yhteistoiminnallinen ja osallistava kokous

Yhteistyöstä iloa työhön

 

Osallisuuden edistäminen

Kuntalaisosallisuus-työpaja esimiehille

Lempäälän kunnan sivistys- ja sotelautakuntien yhteinen työpaja

Oppilaita osallistava yhteisöllinen toimintakulttuuri –työpaja

Ops-työpaja huoltajille

Ops-työpaja oppilajille, lue lisää täältä ja täältä

Sivistystoimen arvopaja

Tulevaisuuden koulu ja päiväkoti –työpajat kuntalaisille (sivistystoimen palveluverkkoselvitys), lue lisää täältä

 

Koulutukset kirjastoille

Digimummoja ja datavanhempia? Aikuisväestön tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus, lue lisää täältä

Eväitä sivistäjän reppuun

Kaikki pelaa – toimivasta vuorovaikutuksesta voimavaroja työhön

Kirjaston esimieskoulutus

Oivaltavaa ohjaamista

Oppivan kirjaston digitarinapaja