Projektit

Opinpaja on toteuttanut seuraavat projektit:

Learning Bridge – pirkanmaalaisen koulutusvientiverkoston kehittäminen, vuosina 2012-2014 yhdessä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredean kanssa. Lisää Learning Bridge –hankkeesta voit lukea täältä projektit.tredea.fi/learning-bridge/.

Koulutusvienti ja verkostoitumisen välttämättömyys –artikkeli (Elina Harju ja Johanna Järvinen-Taubert) teoksessa Koulutusviennillä kansainvälisille markkinoille (Airola, Anneli toim. 2014), Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:23, artikkelin voit lukea täältä.

Hankkeen toteutuksesta ja tuloksista voit lukea täältä.

Ohjausverstas – malleja ja työkaluja työssä oppimiseen vuosina 2002-2004. Ohjausverstas-projektin tavoitteena oli kouluttaa ammatillisen koulutuksen opettajia ja opinto-ohjaajia kouluttamaan sekä ohjaamaan oman alansa työpaikkaohjaajia.

 

Opinpaja on ollut osatoteuttajana tai koulutuskumppanina seuraavissa projekteissa:

Tasa-arvorata –hanke (2005-2007) haki ratkaisuja työpaikkojen vaikuttavan tasa- arvosuunnittelun onnistumiseksi sekä naisjohtajuuden ja -yrittämisen tukemiseksi. Hankkeessa yhteistyökumppaneina olivat Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Lappset Group Oy, Opinpaja Oy sekä kansainväliset kumppanit. Suomen Naistutkimuksen seura ry valitsi Tasa-arvohankkeen vuoden 2008 Naistutkimusteoksi.

EMMA – Akateemisten naisten uran kehittämisprojektin toteutti Tampereen yliopiston Eduta-instituutti vuosina 2002-2004. Opinpaja toimi hankkeen pääkouluttajana.

ePower – Voimavaroja vahvistamalla tasa-arvoa työelämään -hankkeen toteutti Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus vuosina 2002-2004. Opinpaja oli ePower-projektin yksi pääkouluttajista.

eHame – tasa-arvoa työelämään –hanketta (2003-2005) hallinnoi Tampereen täydennyskoulutuskeskuksen Hämeenlinnan yksikkö. Opinpaja oli yksi hankkeen kouluttajakumppaneista.