Selvitykset ja konsultointi

Opinpajan toteuttamia selvityksiä

 • Juupajoen opetustoimen kehittämisselvitys, 2016
 • Selvitys koulutusviennin tilasta ja mahdollisuuksista Tampereen teknillisessä yliopistossa, 2015
 • Työpaikkojen riskien arviointimenetelmien käyttö (2003) yhteistyössä VTT:n kanssa yhteistyössä sekä
 • Koulutuspörssi-projekti – Selvitys pirkanmaalaisten pk-yritysten koulutusneuvontatarpeesta Pirkanmaan TE-keskukselle (2002).

Muita aiempia töitämme mm.

 • Pirkanmaan liitto ja Tampereen Teknologiakeskus Oy: Kehittämisteemaselvitys tietotekniikka- ja tietoyhteiskuntatoiminnoista Pirkanmaan tavoite 2- ja siirtymäkauden alueilla.
 • Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunta: koulutusalan kehitysyhteistyön ajankohtaisia kysymyksiä arvioiva selvitys.
 • Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos: Evaluation on an Engineering Programme for Namibian Students (yhdessä Rainer Aaltosen, Annikki Järvisen sekä Tuomas Takalan kanssa).
 • Ammattikasvastushallinnon koulutuskeskus: Kohti Oppimiskeskusta. Julkaisematon keskustelumateriaali.
 • Ammattikasvastushallinnon koulutuskeskus: Oppimisympäristön kehittämisestä. Julkaisematon keskustelumateriaali.
 • Anjalankosken työvoimatoimisto: selvitys anjalankoskelaisten työttömien työnhakijoiden koulutustarpeista.
 • Opetushallitus: Valinnaisuuden toteuttamisesta – taustaa valinnaisuuden toteuttamisen arviointiin.
 • Tampereen yliopiston lääketieteen tiedekunta: ongelmaperustaisen oppimisen toteutumisen arviointi, lääketieteen 1. vuoden opiskelijoiden oppimisen arviointia.

Konsultointia mm.

 • ASKO-hankkeen pedagoginen ja andragoginen asiantuntijapalvelu: ASKO-käsikirjan pedagoginen kehittäminen ja menetelmävinkkiopas ohjaajille